Ważne słowo dla kościoła.

Aleksander Barkoci - Post (Wisła - listopad 2015)


Słowo wygłoszone przez brata Aleksandra Barkoci podczas usługi w Zborze KECH w Jastrzębiu-Zdroju, w dniach 13-14 lutego 2016.

Aleksander Barkoci - Oprzyj myśli na Panu (Ruptawa - 13.02.2016)

Aleksander Barkoci - Wejdź do swojej komory (Ruptawa - 13.02.2016)

Aleksander Barkoci - Kazanie z nabożeństwa niedzielnego (Ruptawa - 14.02.2016)

Więcej kazań jest dostępnych bezpośrednio na stronie Zboru w Jastrzębiu-Zdroju (kliknij link).