Stanley Frodsham (1882-1969) ur. w Anglii. Był wydawcą większości publikacji chrześcijańskich, podczas przebudzenia zielonoświątkowego na początku XX w. Autor m.in. biografii Smitha Wiggleswortha pt: "Apostoł wiary." Usługiwał razem ze Smithem Wigglesworthem, braćmi Jeffrey, Howardem Carterem i Williamem Burtonem.

W 1964 roku, Stanley Frodsham zaczął otrzymywać od Boga prorocze ostrzeżenia, mówiące o zbliżającej się inwazji duchów zwodniczych, które będą przemawiały przez kaznodziejów nie żyjących w świętości i tych, którzy nie trzymają się prawd biblijnych, oraz przez zwodnicze objawienia fałszywych proroków.

Prorocze ostrzeżenie z 1965 roku

Będę przemawiać do ludu tego kraju poprzez wielkie sądy. Wielka ciemność przyjdzie na kraje, które słyszały moją ewangelię, ale już w niej nie chodzą. Zstąpi na nie mój gniew. Ciemność będzie taka wielka, a udręka tak bolesna, że ludzie będą pragnąć śmierci, ale jej nie znajdą. Będzie powolna śmierć, głód i wielkie katastrofy. Mój gniew objawi się z wielką siłą i będzie skierowany przeciw wszelkiej bezbożności. Wy poznaliście moją miłość, ale nie poznaliście jeszcze mojego gniewu i mojej surowości. Moje sądy są dosłowne i nic z tego nie przejdzie lekko. Zdajcie sobie sprawę z surowości mojego sądu i wielkości mojego gniewu przeciw grzechowi, pośród moich domowników. Moje sądy zaczną się od mojego domu. Muszę oczyścić mój dom, aby nie stał się uczestnikiem gniewu skierowanego przeciw nieprawości miast. Nim nawiedzę narody sądem, to najpierw oczyszczę mój dom. Zanim doprowadzę do wylania gniewu na miasta świata, to najpierw mój lud ostanie oddzielony. Ja pragnę ludu nie splamionego i bez skazy, i tylko taki będzie zachowany w czasie mojego gniewu, który dotknie każdej nieprawości i niesprawiedliwości.

Zamierzam przygotować was na nadchodzące dni, poprzez trudną drogę, która spowoduje, że wielu z was będzie nieustannie mnie wołać. Kiedy sytuacja jest łatwa, wtedy ludzie mnie nie szukają, lecz cieszą się chwilowym błogosławieństwem. A kiedy błogosławieństwo zostaje im zabrane, wtedy idą w różne strony, ale do mnie nie przychodzą. Pokazuję wam te rzeczy, abyście mnie szukali nieustannie i z wielką pilnością. Gdy będziecie mnie szukać, to objawię wam prawdy, których nie widzieliście wcześniej. Te prawdy pozwolą wam przetrwać w tych dniach ostatnich. Gdy będziecie prześladowani, lżeni i odrzucani przez swoich braci, wtedy zwrócicie się do mnie całym waszym sercem, i będziecie mnie szukać aby otrzymać duchowe życie, którego potrzebujecie. Tak, że kiedy nadejdzie czas udręki, to będziecie mieć to, co umożliwia przetrwanie. Albowiem wielu będzie targanych tam i z powrotem, a ich serca zawiodą ich z powodu mnóstwa problemów przychodzących się z każdej strony. Te dni będą tak bardzo przerażające, jak nigdy wcześniej.

NADCHODZĄCA CHWAŁA I FALA DUCHÓW ZWODNICZYCH

Nawiedzę mój lud potężną mocą przebudzenia, aby przygotować ich na nadchodzącą ciemność. Wraz z chwałą nadejdzie też wielka ciemność, ponieważ Chwała ma przygotować mój lud na ciemność. Umożliwię mojemu ludowi przejście przez tą ciemność, dzięki nawiedzeniu mojego ducha. Uważajcie wtedy na samych siebie, żebyście nie byli dumni i nie myśleli, że już dotarliście do celu. Wielu będzie się nadymać, jak za dawnych czasów, bo wtedy też wielu ludzi otrzymało moje poselstwo, lecz się go nie trzymali. Czyż to nie Ja namaściłem Jehu? Pomimo to, rzeczy których pragnąłem, nie zostały wykonane za jego życia. Słuchajcie moich posłańców, ale nie podziwiajcie ich ani im nie schlebiajcie. Albowiem wielu z tych, których Ja wielce namaszczę, do czynienia znaków i cudów, zostanie wywyższonych przez ludzi i upadnie. Nie czynię tego chętnie, i zabezpieczyłem im wszystko aby mogli wytrwać. Powołam wielu do tej służby i wyposażyłem ich, ale pamiętajcie, że wielu z nich upadnie. Oni będą jak jasne światła i ludzie będą się nimi zachwycać, lecz zostaną przechwyceni przez duchy zwodnicze i sprowadzą wielu moich ludzi na manowce. Słuchajcie uważnie tego, co dotyczy tych rzeczy, ponieważ w ostatnich dniach nadejdą duchy zwodnicze i skierują wielu namaszczonych na złe drogi. Wielu upadnie przez pożądliwości i z powodu obfitości grzechu. Jednak jeśli będziecie mnie gorliwie szukać, to umieszczę w was mojego ducha i kiedy oni będą zbaczać na prawo lub lewo, to wy nie zboczycie razem z z nimi, bo będziecie mieli oczy zwrócone na swojego Pana.

Nadchodzące dni będą najbardziej niebezpieczne, trudne i mroczne, dlatego będzie tam wielkie wylanie mojego ducha, pod postacią sądów nad wieloma miastami, z których wiele zostanie zniszczonych. Mój lud powinien być konsekwentnie ostrzegany odnośnie nadchodzących dni. Wielu ludzi pójdzie za zwodniczymi duchami, które już wielu zwiodły. Mój lud to ci, którzy czynią sprawiedliwość, bo są sprawiedliwi. Wielu zakrywa swoje grzechy teologicznymi słowami, lecz Ja ostrzegam was przed duchami zwodniczymi, które sprowadzają mój lud na błędne drogi. Wielu z tych, których Ja namaszczę, będzie mogło czyścić i przesiewać mój lud, bowiem Ja będę miał lud święty. Kiedy przyjdę, znajdę wiarę na ziemi tylko wśród nielicznych, bo gdy nadejdzie czas próby, wielu odstąpi od swojego Pana.

Wielu przyjdzie w mocy duchów zwodniczych i zaoferuje wam zmysłowe przynęty. Gdy nawiedzę ponownie mój lud, to zobaczycie, że droga jest jeszcze węższa i że coraz mniej ludzi nią podąża. Nie dajcie się oszukać, moje drogi są drogami sprawiedliwości. Szatan objawia się jako anioł światłości, dlatego nie wierzcie tym którzy dokonują cudów, ale nie mówią zgodnie z prawdą, tacy ludzie nie są ode Mnie. Ostrzegam was usilnie, że mam zamiar osądzić mój dom, aby kiedy przyjdę, zastać mój kościół czysty i bez skazy. Pragnę otworzyć wam oczy i dać duchowe zrozumienie, abyście nie dali się zwieść, ale mogli chodzić przede mną z czystym sercem, kochając sprawiedliwość i nienawidząc każdej złej drogi. Patrzcie na mnie, a Ja sprawię, że zobaczycie zagrożenia które czają się w ciemności i są niewidoczne dla ludzkich oczu. Pozwólcie mi prowadzić was tą drogą, abyście mogli dostrzegać moce ciemności i walczyć przeciwko nim. To nie jest walka przeciwko ciału i krwi, ponieważ jeśli będziecie walczyć w ten sposób, to nic nie zrobicie. Jednak jeśli pozwolicie mi przejąć dowodzenie w walce przeciw mocom ciemności, wtedy są one pokonane, a mój lud dostępuje wyzwolenia.

STRZEŻCIE SIĘ ZWODZICIELI

Ostrzegam was, abyście pilnie badali Pisma, mówiące o dniach ostatnich. Albowiem te wszystkie rzeczy są napisane i na pewno się wypełnią. Z mojego ludu będzie wyłaniać się coraz więcej zwodzicieli, którzy na początku będą mówić prawdę, by zyskać wiarygodność. Ludzie będą badać pisma Pisma i mówić: „To co oni mówią jest prawdą”. Lecz oni zaczną głosić fałszywe doktryny dopiero wtedy, gdy zdobędą serca ludzi. Dlatego Ja wam mówię, nie oddawajcie swoich serc ludziom i nie zachwycajcie się żadnym człowiekiem, ani mu nie schlebiajcie. Albowiem przez takich ludzi, szatan uzyskuje dostęp do mojego ludu.

Uważajcie na zwodzicieli! Czy myślicie, że zwodziciel będzie machać herezją i obnosić się nią wśród ludzi? On będzie mówić słowa sprawiedliwości i prawdy, i wyglądać jak sługa światłości głoszący Słowo Boże, tak długo, aż zdobędzie serca ludzi. Gdy zdobędzie serca ludzi, to dopiero wtedy zacznie wprowadzać zwodnicze doktryny. Ludzie będą mówić: „Czy on nie mówił tak i tak? My zbadaliśmy, że to pochodzi ze Słowa Bożego, zatem jest sługą sprawiedliwości. Co prawda, tego co teraz mówił, nie ma w Słowie Bożym, ale to musi być prawdą, bo inne rzeczy, które mówił były prawdziwe.'' Nie dajcie się zwieść. Zwodziciel najpierw zdobywa serca, a następnie wprowadza podstępne doktryny. Kiedy jacyś ludzi zaczynają nauczać, to nie jesteście w stanie odróżnić tych, którzy są ode Mnie od tych, którzy nie są ode Mnie. Jednak szukajcie Mnie nieustannie i wtedy, gdy te doktryny będą głoszone, będziecie mieć świadectwo w waszych sercach, że nie pochodzą one ode mnie. Nie bójcie się.

Ostrzegam was, że jest możliwe, iż nawet wybrani zostaną zwiedzeni. Jednak nie będzie to możliwe, jeżeli będziecie chodzić w świętości i prawości przed Panem, gdyż wasze oczy będą wtedy otwarte, a Pan będzie was chronił. Jeśli będziecie nieustannie patrzeć na Pana, wtedy będziecie widzieć kiedy zmienia się doktryna i nie dacie się na to złapać. Jeśli twoje serce jest prawe, wtedy Ja będę cię zachowywał, jeśli będziesz patrzeć nieustannie na mnie, Ja cię podtrzymam.

Sługa sprawiedliwości jest taki: Jego życie zgadza się z Pismem, a jego usta wypowiadają tylko to, co jest całkowitą prawdą i niema w tym mieszaniny. Kiedy pojawi się mieszanina, wtedy będziecie wiedzieć, że nie jest to sługa sprawiedliwości. Zwodziciel najpierw mówi prawdę, a potem fałsz, aby ukryć swoje grzechy, które kocha. Dlatego Ja was nawołuję i nakazuję, byście studiowali Pisma odnośnie duchów zwodniczych, ponieważ to jest jedno z największych niebezpieczeństw dni ostatnich. Pragnę, abyście byli mocno zakotwiczeni w moim słowie, a nie w ludzkich osobowościach, abyście nie zostali odrzuceni, tak jak wielu. Chcę was zachować na ścieżkach sprawiedliwości. Uważajcie na siebie samych i nie podążajcie za duchami, zwodniczymi, które już się manifestują. Gorliwie zwracajcie się ze wszystkim do mnie, kiedy słyszycie coś, czego nie odnajdujecie w Piśmie. Nie darzcie też podziwem żadnego człowieka i nie zachwycajcie się nim, ponieważ właśnie tak szatan schwyta wielu z mojego ludu.

DROGA DO ZWYCIĘSTWA

Przyszedłem, abyście mogli otrzymać obfitsze życie i żebyście mogli zwyciężać tam, gdzie Ja zwyciężyłem. Ja na krzyżu odniosłem zwycięstwo nad wszystkimi mocami szatana i wezwałem was, abyście chodzili tą samą ścieżką. To się stanie tylko wtedy, gdy wasze życie zostanie ukrzyżowane, abyście poznali zwycięstwo, którego Ja doświadczyłem. Gdy je ukrzyżujecie, znajdziecie się we mnie i poznacie moc zmartwychwstania. Kiedy przyjdę w mojej chwale, wtedy wszystkie zwierzchności i moce ciemności na okręgach nieba zostaną całkowicie pokonane. Nie bójcie się, bo Ja dałem wam moc, dzięki której możecie zdeptać te moce i wyjść zwycięsko z każdej próby. Kiedy jesteście na krzyżu, wtedy jesteście zwycięzcami. Ja, na krzyżu odniosłem zwycięstwo nad wszystkimi wrogimi mocami. Moje życie będzie z was płynąć, gdy wejdziecie w te drogocenne prawdy - patrzcie na mnie i bierzcie je dla siebie. Gdy wasze oczy i pragnienia są skierowane na mnie i wiecie, czym jest bycie ukrzyżowanym wraz ze mną, wtedy będziecie żyć, a wasze namaszczenie będzie wzrastać. W moim życiu nie działo się to gdy chodziłem po ziemi, lecz dopiero wtedy gdy zawisłem na krzyżu, abym mógł publicznie rozbroić zwierzchności i moce ciemności.

Pokazuję wam teraz prawdę, która powoduje, że wy również możecie przezwyciężyć moc nieprawości. To jest prawda, która wyzwoli was i ludzi wokół was. Z pewnością poznacie też wtedy moje cierpienia. Jednak nie ma innej drogi, aby móc ze mną królować i uczestniczyć w niebiańskiej chwale. Moje Słowo mówi: Jeśli z Nim cierpimy, to z Nim też będziemy królować. Ja pragnę urzeczywistnić te prawdy wśród was. Gdy będziecie je zachowywać, to będziecie mogli wyzwolić wielu, którzy są w niewoli. Będziecie mieć objawienie odnośnie tych, którzy są w ciemności i będziecie mieć klucze, aby uwolnić jeńców. Wielu szuka uwolnienia, ale nie ma kluczy. Na krzyżu nieustannie będziecie poznawać moc mojego zmartwychwstania.

Jeżeli będziecie sądzić samych siebie, to nie będziecie sądzeni. Jeżeli będziecie szukać mojego oblicza i w szczerości serca pragnąć, abym was oczyszczał we wszelkiej prawdzie, wtedy Ja będę was sądził w ukryciu i rzeczy które są ukryte w waszych sercach, nie staną się widoczne dla innych. Ja uczynię to w ukryciu i żaden człowiek się o tym nie dowie. Hańba, która stanie widoczna na wielu twarzach, nie będzie widziana na waszych twarzach. Zatem teraz pouczam was w miłości i łasce, abyście mogli uczestniczyć w mojej chwale. Kiedy zechcecie chodzić ze mną i radować się z cierpień, wtedy będziecie uczestniczyć w mojej chwale. Patrzcie na mnie, ponieważ potrzebujecie mojej mocy, aby móc przezwyciężać zło i wyprowadzać z niewoli innych. Powiedziałem wam, że jeżeli człowiek będzie osądzał samego siebie, to nie będzie sądzony, bo Ja nie mam upodobania w tym, aby hańba mojego ludu była widoczny dla wszystkich. Jak mogę sądzić świat, jeśli nie osądzę najpierw własnego domu? Słuchajcie więc tego, co wam teraz mówię, ponieważ jeśli mnie nie usłuchacie, to wasza hańba stanie się widoczna dla wszystkich.

BOŻA CZĘŚĆ A NASZA CZĘŚĆ

Rozważcie moje życie na ziemi. Było nade mną wielkie namaszczenie, a mimo to pokuszenia nadchodziły z każdej strony. Przychodziły raz w jednej formie, potem w innej, oferowano mi najpierw chwałę tego świata, a potem były obelgi i prześladowania. Mojemu ludowi będzie dana wielka chwała, lecz pokusy będą się nasilać z każdej strony. Nie myślcie, że wraz z nadchodzącą chwałą poznikają pokusy i prześladowania. Chwała mojego kościoła będzie wielka, ale tak samo wielkie będą pokusy wroga, aby zawrócić mój lud z moich ścieżek.

Ostrzegam was powtórnie, że gdy chwała zacznie się objawiać, wtedy pokusy będą tak wielkie, że do mety dotrze tylko niewielu z tych, którzy zaczęli bieg. Wszystkim będzie oferowany wielki dobrobyt, z którym przyjdzie też pohańbienie i niewiara. Rozważcie życie waszego Pana; bo tak jak Jemu, tak i wam będzie się działo. Pojawi się konieczność silnej koncentracji na celu waszej drogi. Niekiedy będzie się wydawało, że każdy człowiek powstaje przeciw wam, próbując zawrócić was z biegu, który Ja ustanowiłem dla was. O mnie napisano, że uczyniłem swoją twarz twardą jak krzemień, aby iść w kierunku który wskazał mi Ojciec. Jeżeli na prawdę chcecie dokonać biegu, który Pan ustanowił dla was, to też będziecie musieli uczynić wasze twarze twardymi jak krzemień. Z wielkim samozaparciem musicie zmierzać do celu, który został wam ustanowiony. Wielu spośród waszych ukochanych, a nawet tych, którzy podążają wraz z wami, będzie szukać okazji i próbować nakłonić was, abyście zawrócili z drogi. Będą do was mówić wiele słów, które będą wydawać się właściwe z ludzkiego punktu widzenia. Czyż jednak Chrystus nie skarcił Piotra, gdy ten chciał Go zawrócić z drogi, którą ustanowił Bóg? Zrozumcie te dwie rzeczy i poważnie się nad nimi zastanówcie. Prześladowanie i ciemność będą tak samo wielkie jak chwała, dla tego, wielu będzie próbować zawrócić wybranych i namaszczonych ze ścieżki, którą ustanowił im Pan. Wielu wystartuje, lecz niewielu dotrze do mety z powodu ogromu łaski, która będzie potrzebna, aby móc wytrwać do końca.

Pokusy i prześladowania waszego Pana były ciągłe. On też był kuszony przez szatana na różne sposoby przez całe życie, kiedy bezbożni nawet na krzyżu krzyczeli: „Jeśli jesteś Chrystusem, to zstąp z krzyża”. Nie myślcie, że nastanie czas bez prześladowań. One będą od czasu waszego namaszczenia, aż do końca. Trudności i wielkie prześladowania będą trwały do samego końca. Pan musi was przygotować, abyście mogli być zwycięzcami we wszystkim, abyście byli w stanie ukończyć bieg.

Prześladowanie będzie wzrastać najbardziej, gdy będzie wzrastać namaszczenie. Bóg będzie prowadził swój lud ścieżkami sądu i sprawiedliwości, aby wprowadzić ich do miejsca które wybrał. Pan wybrał dla swojego ludu miejsce sprawiedliwości i świętości, i założy obóz wokół nich. Wszyscy, którzy będą prowadzeni przez Pana, będą przyniesieni do tego świętego miejsca, gdyż Pan raduje się, kiedy mieszka pośród swojego ludu i kiedy objawia się poprzez świętość swojego ludu. Pozwólcie się prowadzić Panu, a On poprowadzi was w trudnych miejscach. On w przeszłości prowadził swój lud przez miejsca gdzie nikt nie chodził, ani nikt nie mieszkał, przez miejsca wielkiego niebezpieczeństwa i cienia śmierci. Pan poprowadzi swój lud ponownie poprzez takie miejsca i w tym samym czasie, zabierze ich do miejsca wielkiej chwały. Zrozumcie, że droga w kierunku chwały obfituje w wielkie niebezpieczeństwa i wielu na niej upada, po prawej i po lewej stronie, wielu zatrzymuje się i zakłada obóz na złym terenie. Jednak Pan ma miejsce święte, gdzie żaden nieczysty nie będzie mógł mieszkać pośród Jego ludu. Złóżcie w nim całą swoją ufność, a On doprowadzi was do tego miejsca świętości. On pragnie wprowadzić swój lud w wielką chwałę, jakiej jeszcze nikt nie widział, ponieważ to jest to, co Pan przygotował dla tych, którzy pokładają w nim całą swoją ufność.

Tutaj jest miejsce ciemności i wielkiego niebezpieczeństwa, które oddziela was do miejsca, w którym On chce abyście chodzili. On będzie was ochraniał przed głosami, które chcą was zawrócić z Jego drogi. On przeprowadzi was przez ciemne miejsca i zdradliwe ścieżki, i wprowadzi do światłości swojej chwały. On będzie się wielce radował pośród swoich umiłowanych i sprawi, że będą oni wypełnieni niewymowną radością. On chce wprowadzić swój lud w nowe miejsca łaski i chwały, gdzie będzie mieszkał pośród nich. Złóżcie w nim całą swoją ufność, a On na pewno doprowadzi was do tego nowego miejsca.

Nie lękajcie się dni które nadchodzą, lecz bójcie się tylko tego, aby nie chodzić przed Panem w postawie samozadowolenia. W tym czasie Ja uporządkuje i ustanowię mój kościół, który będzie prawdziwie czysty, nie splamiony i bez skazy. Ja czynię dzieło pośród moich umiłowanych, jakiego nie widziano od założenia świata. Pokazałem wam te rzeczy, abyście mogli jeszcze gorliwiej szukać Pana z całego waszego serca, i żebyście mogli nieść odnowę mojemu ludowi.

Nie biegajcie tu i tam (na pielgrzymki, lub od proroka do proroka), ponieważ Pan zarządził, że zbawienie jest w Nim i tylko w Nim. Nie zwracajcie się w kierunku tych lub tamtych pasterzy, ponieważ będzie wielkie rozproszenie na ziemi. Patrzcie tylko na niego, ponieważ tylko On potrafi uczynić rzeczy zrozumiałymi dla was. Nie szukajcie tu lub tam, ponieważ tylko Jego studnia może dodać wam wiary i sił, gdy będziecie przygotowywani na nadchodzące czasy. Prawda którą wam objawiłem, musi stać się częścią was. Nie tylko doświadczeniem, ale częścią całej waszej natury. Czyż nie napisano, że wymagam aby prawda była w was? To jest prawda Pana wyrażona w całej waszej istocie, która będzie was podtrzymywać. Wielu doświadczy prawdy, ale prawda musi stać się częścią was i całego waszego życia. Gdy ludzie spojrzą na ciebie, to nie będą słyszeli tylko twojego głosu, ale zobaczą też manifestację prawdy. Wielu zostanie pokonanych, ponieważ nie chcieli chodzić moimi drogami i nie dążyli do tego, aby prawda stała się częścią ich samych. Ukazuję wam te rzeczy, abyście mogli się przygotować i dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Publikacja za pozwoleniem www.chlebznieba.pl